O firmie

        Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie produkuje surowice, szczepionki i inne biopreparaty niezbędne w profilaktyce, diagnostyce lekarskiej oraz epidemiologii. Początek działalności Wytwórni związany jest z Państwowym Zakładem Higieny, w którym w 1939r. funkcjonował Dział Surowic i Szczepionek. W 1951r. z części produkcyjnej Państwowego Zakładu Higieny utworzona została Wytwórnia Surowic i Szczepionek, która do 1997r. była jednostką organizacyjną Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Do końca sierpnia 2007r. organem założycielskim był Wojewoda Mazowiecki. W wyniku komercjalizacji z dniem 1 września 2007r. przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa. Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. wpisana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000287031 oraz posiada Zezwolenie na Wytwarzanie Produktów Leczniczych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nr GIF-IW-N-103/0119/15, które swym zakresem obejmuje:

 • produkcję sterylną – surowice, szczepionki, organopreparaty, formy płynne, formy stałe
 • liofilizaty rozdozowane jednostkowo
 • produkcję niesterylną – formy półpłynne, dozy wielokrotne(maści, żele), formy stałe rozdozowane jednostkowo (tabletki, czopki)

Tradycja i nowoczesność

      Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED w Warszawie funkcjonuje ponad 50 lat, dostosowując profil produkcji do aktualnych profilaktyczno-ochronnych i epidemiologicznych potrzeb. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, w 2002 r. uruchomiona została nowa linia produkcyjna podłóż bakteriologicznych na płytkach o średnicy ø 90 mm. W roku 2009 oddano do użytku zmodernizowany Wydział Szczepionek i Antytoksyn. Nowoczesna technologia, która została zastosowana pozwala zapewnić produktom najwyższą jakość, odpowiadającą standardom światowym.

Podstawowe grupy asortymentowe:

 • Szczepionki
 • Antytoksyny
 • Leki przy wskazaniach specjalnych


Jesteśmy jedynym producentem w kraju:

 • Antytoksyny jadu żmij
 • Antytoksyny botulinowej wieloważnej ABE
 • Siarczanu protaminy 1%
 • Biostrepty


Nasi klienci świadczą o nas. Głównymi odbiorcami na terenie całej Polski są:

 • Hurtownie farmaceutyczne
 • Szpitale
 • Apteki
 • Laboratoria diagnostyczne
 • Stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • Gabinety weterynaryjne

Jakość traktowana jest jako wartość priorytetowa.