PREZES ZARZĄDU:    Małgorzata Pajączek
 
 GŁÓWNY KSIĘGOWY:  Paweł Skorek
 DYREKTOR PIONU PRODUKCJI:  Waldemar Kurzyński
 KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO:  Monika Sadowska
 KIEROWNIKA DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI, OSOBA WYKWALIFIKOWANA:  Janina Barbara Włodarska
 KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU:  Paweł Rzepiński
   
 KIEROWNICY WYDZIAŁÓW PRODUKCYJNYCH:
   
 Wydział Preparatów Enzymatycznych i Podłoży Bakteryjnych:  Joanna Madej
 Wydział Konfekcjonowania:    Ewa Anusiak
 Wydział Szczepionek i Antytoksyn:  Marcin Solga
 Wydział Preparatów Diagnostycznych i Organopreparatów:  Joanna Słowik