Surowica antyglobulinowa poliwalentna liofilizowana

Surowica jest otrzymywana drogą immunizacji zwierząt. Reaguje z przeciwciałami klasy IgG oraz ze składnikami C3b i C3d dopełniacza. Służy do rutynowych badań immunohematologicznych: do prób krzyżowych, do wykrywania alloprzeciwciał
i autoprzeciwciał zaadsorbowanych in vivo i in vitro na krwinkach czerwonych oraz do oznaczania antygenów krwinek czerwonych za pomocą pośredniego testu antyglobulinowego.

Przechowywać w temp. 2-8°C.

 

DO POBRANIA

ulotka

 

‹‹‹ lista