Agar RPMI

AGAR RPMI  - płytki Petriego

Jałowy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

Podłoże służy do oznaczania oporności grzybów z materiału pobranego od pacjenta metodą E-test.

Skład podłoża:
Agar                                           0,30    g
Bufor MOPS                             0,69    g
Glukoza                                     0,40    g
Podłoże RPMI 1640                0,168  g

pH 7,0 ± 0,2

Przygotowanie podłoża:
Przed wykonaniem badania sprawdzić czy powierzchnia agaru na płytkach jest całkowicie sucha. Podłoże poddać preinkubacji w 35 °C ÷ 37 °C przez 10 - 30 min.

Sposób wykonywania posiewów:
Z 24 - 48 - godzinnej hodowli badanych drobnoustrojów przygotować w jałowym
0,9 % roztworze sodu chlorku zawiesinę o gęstości 0,5 McFarlanda. Zanurzyć jałowy wacik w przygotowanym inokulum, odcisnąć nadmiar płynu i rozprowadzić materiał
w trzech kierunkach równomiernie pokrywając całą powierzchnię agaru.
Płytki pozostawić na 10-15 minut do całkowitego wchłonięcia płynu.

Otworzyć opakowanie pasków E-test i ułożyć je na suchej płytce Petriego.
Za pomocą aplikatora lub pęsety ułożyć paski na powierzchni agaru (na płytkach
o średnicy 90 mm 1-2 paski). Jeśli na płytce umieszczane są 2 paski należy ułożyć je w przeciwnych kierunkach. Pasek należy kłaść zawsze skalą MIC do góry. Nie wolno poruszyć raz położonego paska, gdyż następuje natychmiastowe uwolnienie środka przeciwgrzybicznego z paska do podłoża. W ten sposób pod paskiem powstaje
z góry ustalona i ciągła krzywa stężenia środka przeciwgrzybicznego.

Płytki inkubować w temperaturze 35 °C ÷ 37 °C w  wilgotnym środowisku
w warunkach tlenowych przez 24 - 48 godzin.

Odczyt:
Odczytu antybiogramu można dokonać tylko wtedy, gdy po 24 - godzinnej
lub dłuższej inkubacji wzrost drobnoustrojów jest wyraźnie widoczny, a strefa zahamowania wzrostu wyraźnie zarysowana. Wartość MIC wyznacza punkt przecięcia granicy przypominającej elipsę strefy zahamowania wzrostu ze skalą paska.

Podczas  odczytu punktu amfoterycyny B należy zawsze wybrać miejsce całkowitego zahamowania wzrostu, uwzględniając wzrost mgławicowy
i makrokolonie.

W przypadku flucytozyny wartość MIC należy odczytywać w punkcie prawie całkowitego ( 95%) zahamowania wzrostu. W przypadku azoli oraz kaspofunginy granica strefy zahamowania może być nieostra, ze słabym wzrostem mgławicowym wewnątrz wyraźnie zarysowanej strefy w kształcie elipsy. Wartość MIC należy wówczas odczytywać w punkcie znacznego zahamowania lub osłabienia intensywności wzrostu tj. stosować zasadę 80% zahamowania wzrostu.

Nadmiernie wilgotne podłoże lub nieprawidłowa technika posiewu mogą być przyczyną nierównomiernego wzrostu drobnoustroju i nierównej granicy strefy zahamowania, utrudniając ustalenie punktu przecięcia z paskiem i wyznaczenia wartości MIC. Jeśli konieczne, badanie powtórzyć.


Przechowywanie:
Podłoże przechowywać w temperaturze 2 °C ÷ 8 °C w rękawach foliowych.

 


Termin ważności:
6 miesięcy

‹‹‹ lista