Podłoże agarowe BHI

PODŁOŻE AGAROWE BHI - płytki Petriego

Jałowy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

Podłoże służy do oznaczania oporności ziarniaków Gram-dodatnich z rodzaju Staphylococcus, z materiału pobranego od pacjenta, na wankomycynę metodą
E-test.


Skład podłoża:
Agar                                                   0,027 g
Disodu wodorofosforan                   0,05   g
Glukoza                                            0,04   g
Pepton mięsny                                 0,10   g
Sodu chlorek                                    0,10   g
Trzustkowy hydrolizat kazeiny    0,32   g
Wyciąg mózgowo - sercowy           0,16   g

pH 7,4 ± 0,2

Przygotowanie podłoża:
Przed wykonaniem badania sprawdzić czy powierzchnia agaru na płytkach jest całkowicie sucha. Podłoże poddać preinkubacji w 35 °C ÷ 37 °C przez 10 - 30 min.


Sposób wykonywania posiewów:
Z 24 - godzinnej hodowli badanych drobnoustrojów przygotować w jałowym
0,9 % roztworze sodu chlorku zawiesinę o gęstości 2 w skali McFarlanda. Zanurzyć jałowy wacik w przygotowanym inokulum, odcisnąć nadmiar płynu i rozprowadzić materiał w trzech kierunkach równomiernie pokrywając całą powierzchnię agaru. Płytki pozostawić na 10-15 minut do całkowitego wchłonięcia płynu.

Otworzyć opakowanie pasków E-test i ułożyć je na suchej płytce Petriego. Za pomocą aplikatora lub pęsety ułożyć paski na powierzchni agaru (na płytkach
o średnicy 90 mm 1-2 paski). Jeśli na płytce umieszczane są 2 paski należy ułożyć je w przeciwnych kierunkach. Pasek należy kłaść zawsze skalą MIC do góry. Nie wolno poruszyć raz położonego paska, gdyż następuje natychmiastowe uwolnienie antybiotyku z paska do podłoża. W ten sposób pod paskiem powstaje z góry ustalona i ciągła krzywa stężenia antybiotyku.

Płytki inkubować w temperaturze 35 °C ÷ 37 °C w wilgotnym środowisku
w warunkach tlenowych przez 48 godzin.

Odczyt:

Odczytu antybiogramu można dokonać tylko wtedy, gdy po 24 - godzinnej lub dłuższej inkubacji wzrost drobnoustrojów jest wyraźnie widoczny, a strefa zahamowania wzrostu wyraźnie zarysowana. Wartość MIC wyznacza punkt przecięcia granicy przypominającej elipsę strefy zahamowania wzrostu ze skalą paska. MIC należy odczytywać w punkcie całkowitego zahamowania wzrostu, biorąc pod uwagę mikrokolonie, wzrost mgławicowy oraz pojedyncze kolonie.

Nadmiernie wilgotne podłoże lub nieprawidłowa technika posiewu mogą być przyczyną nierównomiernego wzrostu drobnoustroju i nierównej granicy strefy zahamowania, utrudniając ustalenie punktu przecięcia z paskiem i wyznaczenia wartości MIC. Jeśli konieczne, badanie powtórzyć.


Przechowywanie :
Podłoże przechowywać w temperaturze 2 °C ÷ 8 °C w rękawach foliowych.


Termin ważności:
6 miesięcy

‹‹‹ lista