Antytoksyna jadu żmij

Antytoksyna jadu żmij

(Immunoserum contra venena viperarum europaearum)

Antytoksyna jadu żmij zawiera swoistą końską immunoglobulinę G, która wiążąc jad żmij Vipera berus neutralizuje jego właściwości toksyczne. Preparat otrzymuje się z surowicy koni immunizowanych jadem europejskiej żmii zygzakowatej. Antytoksynę jadu żmij stosuje się
u osób pokąsanych przez żmiję zygzakowatą europejską. Osobę pokąsaną należy jak najszybciej przetransportować do jednostki opieki medycznej, najlepiej do szpitala oraz zapewnić spokój i zorganizować pomoc. Preparat powinien być podany w najkrótszym czasie po ukąszeniu.

Lek Antytoksyna jadu żmij należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku konieczności szybkiego podania Antytoksyny jadu żmij przy braku czasu na wykonanie próby uczuleniowej, wskazane jest wstrzykniecie preparatu pod osłoną leków tj. po podaniu środków przeciwwstrząsowych, decyzje o takim postępowaniu podejmuje lekarz.

Droga podania: domięśniowa

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

‹‹‹ lista