Podłoże MacConkeya

PODŁOŻE  MacConkeya - płytki Petriego

Jałowy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

Podłoże służy do izolacji pałeczek Salmonella, Shigella oraz Escherichia Coli
z materiału pobranego od pacjenta lub innym badanym materiale.


Skład podłoża:
Agar                                              0,20       g
Czerwień obojętna                      0,60     mg
Fiolet krystaliczny                        0,02     mg
Laktoza                                        0,20       g
Sodu chlorek                               0,10       g
Sodu dezoksycholan                  0,018     g
Pepton mięsny                            0,40       g

pH 7,2 ± 0,2

Przygotowanie podłoża:
Przed wykonaniem badania podłoże na płytkach podsuszyć. Nie przesuszać płytek
i nie podsuszać ponownie.


Sposób wykonywania posiewów:
Na płytkę z podłożem nanieść badany materiał i dokładnie rozprowadzić jałową głaszczką po powierzchni podłoża. Inkubować w warunkach określonych dla danego drobnoustroju.

Pałeczki Salmonella, Shigella i Proteus tworzą kolonie o mlecznej barwie.

Kolonie Escherichia Coli wybarwiają się na kolor czerwony.


Przechowywanie:
Podłoże przechowywać w temperaturze 2 °C ÷ 8 °C w rękawach foliowych.


Termin ważności:
2 miesiące

 

‹‹‹ lista