Podłoże Mueller-Hintona II

PODŁOŻE MUELLER HINTONA II - płytki Petriego

Jałowy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

Podłoże służy do oznaczania wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki bakterii
z materiału pobranego od pacjenta.


Skład podłoża:
Wyciąg wołowy                         0,04  g
Kwaśny hydrolizat kazeiny      0,35  g
Skrobia                                     0,03  g
Agar                                           0,34  g

pH 7,3 ± 0,1

Przygotowanie podłoża:
Przed wykonaniem badania podłoże na płytkach podsuszyć. Nie przesuszać płytek
i nie podsuszać ponownie.


Sposób wykonywania posiewów:
Na płytkę Petriego z podłożem Mueller-Hintona II nanieść 100 μl hodowli bakteryjnej rozcieńczonej do gęstości 0,5 McFarlanda  i dokładnie rozprowadzić jałową głaszczką po powierzchni podłoża. Następnie, posługując się jałową pęsetą, umieścić na płytce krążki bibułowe nasycone antybiotykami lub chemioterapeutykami w takiej odległości od siebie, aby nie nastąpiło zlanie stref zahamowania wzrostu. Zadbać o dokładne przyleganie krążków do powierzchni podłoża. Płytki pozostawić na 30 minut w temperaturze pokojowej, a następnie odwrócone do góry dnem inkubować 16 ÷ 18 godzin w temperaturze  35 °C ÷ 37 °C. Po tym czasie można porównać skuteczność działania antybiotyków lub chemioterapeutyków w stosunku do badanych bakterii, mierząc z dokładnością do 1 mm średnice stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów wokół wyłożonych krążków.


Przechowywanie :
Podłoże przechowywać w temperaturze 2 °C ÷ 8 °C w rękawach foliowych.


Termin ważności:
4 tygodnie

 

‹‹‹ lista