Podłoże Mueller-Hintona II z 2% chlorku sodu

PODŁOŻE MUELLER HINTONA II z 2 % CHLORKU SODU - płytki Petriego

Jałowy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

Podłoże służy do oznaczania oporności ziarniaków Gram-dodatnich z rodzaju Staphylococcus na antybiotyki ß-laktamowe (MRSA/MRSE/BORSA) metodą E-test. Znajduje zastosowanie w badaniu zakażeń szpitalnych wywołanych przez
te patogeny.


Skład podłoża:
Wyciąg wołowy                         0,04    g
Kwaśny hydrolizat kazeiny      0,35    g
Skrobia                                      0,03    g
Agar                                            0,34    g
Sodu chlorek                            0,40    g

pH 7,3 ± 0,1

Przygotowanie podłoża:
Przed wykonaniem badania sprawdzić czy powierzchnia agaru na płytkach jest całkowicie sucha. Podłoże poddać preinkubacji w temperaturze 35 °C ÷ 37 °C przez 10 - 30 min.


Sposób wykonywania posiewów:
Z 24 - godzinnej hodowli badanych drobnoustrojów przygotować w jałowym 0,9 % roztworze sodu chlorku zawiesinę o gęstości 2 w skali McFarlanda. Zanurzyć jałowy wacik w przygotowanym inokulum, odcisnąć nadmiar płynu i rozprowadzić materiał w trzech kierunkach równomiernie pokrywając całą powierzchnię agaru. Płytki pozostawić na 10 -15 minut do całkowitego wchłonięcia płynu.

Otworzyć opakowanie pasków E-test i ułożyć je na suchej płytce Petriego.
Za pomocą aplikatora lub pęsety ułożyć paski na powierzchni agaru (na płytkach o średnicy 90 mm 1-2 paski). Jeśli na płytce umieszczane są 2 paski należy ułożyć je w przeciwnych kierunkach. Pasek należy kłaść zawsze skalą MIC do góry. Nie wolno poruszyć raz położonego paska, gdyż następuje natychmiastowe uwolnienie antybiotyku z paska do podłoża. W ten sposób pod paskiem powstaje z góry ustalona i ciągła krzywa  stężenia antybiotyku.

Płytki inkubować w temperaturze 35 °C ÷ 37 °C w wilgotnym środowisku w  warunkach tlenowych przez 48 godzin.

 

Odczyt:

Odczytu antybiogramu można dokonać tylko wtedy, gdy po 24 - godzinnej lub dłuższej inkubacji wzrost drobnoustrojów jest wyraźnie widoczny, a strefa zahamowania wzrostu wyraźnie zarysowana. Wartość MIC wyznacza punkt przecięcia granicy przypominającej elipsę strefy zahamowania wzrostu ze skalą paska. MIC należy odczytywać w punkcie całkowitego zahamowania wzrostu,  biorąc pod uwagę mikrokolonie, wzrost mgławicowy oraz pojedyncze kolonie.


Przechowywanie:
Podłoże przechowywać w temperaturze 2 °C ÷ 8 °C w rękawach foliowych.


Termin ważności:
4 tygodnie

 

‹‹‹ lista