Podłoże MacConkeya

Podłoże MacConkeya

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro


Zastosowanie podłoża:

Podłoże stosowane jest do izolacji pałeczek Salmonella i Shigella oraz do obliczania ilości pałeczek E.coli w wodzie, do wykrywania ich w mleku oraz w innych produktach spożyw­czych. Kolonie pałeczek Shigella oraz nie fermentujących laktozy pałeczek Salmonella rosną na tym podłożu bezbarwnie, lub wybarwiają się na kolor mleczny. Kolonie pałeczek Salmonella rozkładających laktozę są nieprzejrzyste i wybarwione na czerwono. Kolonie pałeczek E.coli wybarwiają się na kolor czerwony. Wzrost drobnoustrojów Gram-dodatnich jest na tym podłożu zahamowany.

Podłoże przeznaczone jest do badań in vitro próbek pobranych z organizmu ludzkiego lub innego badanego materiału.


Skład podłoża na 1 litr:
Pepton mięsny                     20,00 g
Laktoza                               10,00 g
Sodu chlorek                       5,00 g
Sodu dezoksycholan            0,90 g
Czerwień obojętna               0,03 g
Fiolet krystaliczny                0,001 g
Agar                                   10,00 g

pH 7,2 ± 0,1


Przygotowanie podłoża:
46,0 g podłoża zawiesić w 1 litrze wody destylo­wanej. Wyjałowić w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.


Przechowywać szczelnie zamknięte w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.

 

‹‹‹ lista