Podłoże Mueller-Hintona II

Jałowy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro
Podłoże służy do oznaczania wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki bakterii z materiału pobranego od pacjenta.Skład podłoża:
Wyciąg wołowy                         0,4 g
Kwaśny hydrolizat kazeiny       3,5 g
Skrobia                                      0,3 g
Agar                                           3,4 g

pH 7,3 ± 0,1Przygotowanie podłoża:
Upłynnić podłoże, ochłodzić do temperatury ok. 50 °C, rozlać na płytki Petriego. Przed wykonaniem badania podłoże na płytkach podsuszyć.  Nie przesuszać płytek i nie podsuszać ponownie.

 


Sposób wykonywania posiewów:
Na płytkę Petriego z podłożem Mueller-Hintona II nanieść 100 µl hodowli bakteryjnej rozcieńczonej do gęstości 0,5 McFarlanda i dokładnie rozprowadzić jałową głaszczką po powierzchni podłoża. Następnie, posługując się jałową pęsetą, umieścić na płytce krążki bibułowe nasycone antybiotykami lub chemioterapeutykami w takiej odległości od siebie, aby nie nastąpiło zlanie stref zahamowania wzrostu. Zadbać o dokładne przyleganie  krążków  do  powierzchni podłoża. Płytki  pozostawić  na  30  minut w temperaturze pokojowej,  a następnie  odwrócone  do  góry  dnem  inkubować 16 ÷ 18 godzin w temperaturze 35 °C ÷ 37 °C. Po tym czasie można porównać skuteczność działania antybiotyków lub chemioterapeutyków w stosunku do badanych bakterii, mierząc z dokładnością do 1 mm średnice stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów wokół wyłożonych krążków.


Przechowywanie:
Podłoże przechowywać w temperaturze 2 °C ÷ 8 °C.

 


Termin ważności:
3 miesiące

 

‹‹‹ lista