BIOSTREPTAZA® (tabletki)

BIOSTREPTAZA® (tabletki)

(Streptokinasum + Streptodornasum)

Tabletki stosuje się w następujących przypadkach: owrzodzenia jamy ustnej i gardła; rany jamy ustnej ropiejące i źle gojące się, z zakrzepami; stany ropne zębodołów i szczęk po ekstrakcji zębów i innych zabiegach w chirurgii szczękowej.

Preparat stosować wyłącznie  w przypadkach konieczności upłynnienia wysięków ropnych, krwawych lub miejscowych skrzepów. Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi sole wapnia. Tabletki stosować tylko na śluzówkę jamy ustnej, podjęzykowo. Nie rozgryzać, nie połykać.

Lek Biostreptaza należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Droga podawania: doustnie, na śluzówkę jamy ustnej, podjęzykowo.

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

‹‹‹ lista