Enzymatyczny hydrolizat kazeiny

Enzymatyczny hydrolizat kazeiny

Preparat z grupy peptonów stosowany do podłoży bakteriologicznych jako bogate źródło aminokwasów. Otrzymywany jest przez enzymatyczną hydrolizę kazeiny kwasowej.

‹‹‹ lista