na ratunek oferta kontakt

Kierownik – Dział Kontroli Jakości

25.06.2018, 00:00

Firma farmaceutyczna poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Kierownik - Dział Kontroli Jakości


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:


OBOWIĄZKI

-      Organizowanie i kierowanie całością prac wykonywanych w Dziale Kontroli Jakości.

-      Nadzór nad prawidłowym i terminowym przeprowadzaniem badań preparatów zgłoszonych do Działu Kontroli Jakości.

-      Udział w rozpatrywaniu reklamacji: kontakt z jednostką reklamującą i Kontrolerem Państwowym w sprawie prób reklamowanej serii, zlecanie badań prób archiwalnych reklamowanej serii Pracowniom NKJ, przegląd reklamacji.

-      Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i zabezpieczeniem Archiwum Preparatów Wyrobów Gotowych i Półproduktów.

-      Przygotowanie kart Przeglądu Jakości Produktów.

-      Nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentacji dotyczącej preparatów przesyłanych
do badań w Dziale Kontroli Jakości i wysyłanych do kontroli seryjnej wstępnej.

-      Prowadzenie dokumentacji przychodzącej i wychodzącej z Działu Kontroli Jakości.

-      Archiwizacja dokumentów dla całości asortymentów preparatów (Zapisy, Orzeczenia NKJ, Protokoły kontroli seryjnej, Protokoły dopuszczenia do obrotu itd.).

-      Prowadzenie korespondencji dotyczącej kontroli produktów leczniczych z NIZP-PZH lub innymi placówkami przy prowadzeniu badań dodatkowych.

-      Opracowywanie programu badania stabilności preparatów.

-      Znajomość i przestrzeganie postanowień dokumentów Systemu Zapewnienia Jakości      (Księgi Jakości, Procedur, Instrukcji) oraz przestrzeganie wymagań GLP i GMP w zakresie prowadzonych prac.

- Współpraca z Działem Systemu Zapewnienia Jakości w sprawach dotyczących jakości, warunków wytwarzania i jakości preparatów.

-      Podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych, seminariach i konferencjach zatwierdzonych i finansowanych przez Pracodawcę.

-      Współpraca w zakresie wdrażania zmian poaudytowych.

 

WYMAGANIA:

-   wykształcenie wyższe

-   minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku

-   znajomość zasad GMP i GLP,

-   dobra znajomość obsługi komputera,

-   umiejętność pracy w zespole,

-   skrupulatność i odpowiedzialność za realizację zadań,

 

OFERUJEMY:

-   umowę o pracę,

-   pracę w systemie jednozmianowym,

-   prywatną opiekę lekarską,

-   przyjazną atmosferę.

 

 

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@biomed.com.pl

Format tytułu e-maila: Nazwisko - stanowisko.

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową: 31.08.2018

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 

 

Zapewniamy pełną dyskrecję, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, a niewykorzystanych ofert nie odsyłamy.

‹‹‹ lista