na ratunek oferta kontakt

Kierownik Działu Systemu Zapewniania Jakości

25.06.2018, 00:00

Kierownik Działu Systemu Zapewniania Jakości
Opis stanowiska

 

- Planowanie działalności Działu Systemu Zapewnienia Jakości
- Rozwiązywanie problemów dotyczących Zapewnienia Jakości
- Podejmowanie decyzji w zakresie Zapewnienia Jakości
- Tworzenie, uzgadnianie i nadzór nad dokumentacją Działu
- Ustalanie struktury, formy i treści dokumentacji stosowanej w produkcji oraz jej rozpowszechnianie pod kątem Zapewniania Jakości
- Wycofywanie nieaktualnych dokumentów
- Tworzenie planu audytów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Przeprowadzanie, koordynowanie i nadzór nad audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi
- Analiza raportów z audytów
- Wdrażanie  Polityki Jakości oraz współpraca z Działem Kontroli Jakości w celu zapewnienia najwyższych standardów w produkcji
- Nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych
- Analiza zgłaszanych reklamacji
- Nadzór nad pracami związanymi z walidacją procesów
- Tworzenie i nadzór nad Dokumentacją Główną Miejsca Prowadzenia Działalności i Księgą Jakości
- Szkolenie pracowników w zakresie zapewnienia jakości i rozwijanie świadomości projakościowych
- Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi
- Wykorzystywanie zasobów i środków do  rozwoju działalności Działu
- Udział i przygotowanie materiałów do Przeglądu Jakości Produktu i sporządzenie raportu we współpracy z Osobą Wykwalifikowaną
- Przygotowanie materiałów na przegląd zarządzania
- Stały udział w Zespole ds. opiniowania zmian wprowadzanych w dokumentach systemowych
- Stosowanie i aktualizacja obowiązujących przepisów w dokumentacji Zapewniania Jakości (Ustawa Prawo Farmaceutyczne, Rozporządzenie GMP, Ustawa o Wyrobach Medycznych, Normy ISO i inne)
- Archiwizacja posiadanej dokumentacji Systemu Zapewniania Jakości

 

Wymagania

 

- Wykształcenie wyższe, tytuł magistra na jednym z następujących kierunków: biologia, farmacja, biotechnologia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna.
- Bardzo dobra znajomość Prawa Farmaceutycznego i wymagań GMP
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
- Doskonała znajomość Pakietu MS Office.
- Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie komunikatywnym.
- Wysoka kultura osobista.
- Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne i kompetencje interpersonalne.
- Samodzielność w działaniu.
- Dyspozycyjność.
- Umiejętność zarządzania czasem oraz pracy pod presją czasu.
- Dokładność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

 

Oferujemy

 

- Umowę o pracę
- Niezbędne narzędzia do pracy
- Możliwość własnego rozwoju
- Benefity: opieka medyczna,

 

Oferta ważna do 31.08.2018 CV oraz list motywacyjny proszę przesyłać na adres mail rekrutacja@biomed.com.pl z dołączonym oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

‹‹‹ lista