PREZES ZARZĄDU:                                                                                                         Małgorzata Pajączek

GŁÓWNY KSIĘGOWY:                                                                                                    Paweł Skorek
DYREKTOR PIONU PRODUKCJI:                                                                                  Waldemar Kurzyński

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO:                       Monika Sadowska
KIEROWNIKA DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI, OSOBA WYKWALIFIKOWANA:    Janina Barbara Włodarska
KIEROWNIK DZIAŁU SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI:
KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU:                                                            Paweł Rzepiński

KIEROWNICY WYDZIAŁÓW PRODUKCYJNYCH:


Wydział Preparatów Enzymatycznych i Podłoży Bakteryjnych:                                         Joanna Madej
Wydział Konfekcjonowania:                                                                                              Ewa Anusiak
Wydział Szczepionek i Antytoksyn:                                                                                   Marcin Solga
Wydział Preparatów Diagnostycznych i Organopreparatów:                                             Joanna Słowik