BIOSTREPTA® (czopki)

(Streptokinasum + Streptodornasum)

Czopki stosuje się w następujących przypadkach: przewlekłe zapalenie przydatków, zmiany naciekowe, pooperacyjne, zapalenie błony śluzowej macicy, żylaki odbytu (hemoroidy)
w ostrym i przewlekłym stanie zapalnym. ropnie około odbytnicze i przetoki z rozległym naciekiem zapalnym, ropiejące torbiele okolicy kości guzicznej.

Preparat stosować wyłącznie  w przypadkach konieczności upłynnienia wysięków ropnych, krwawych lub miejscowych skrzepów. Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi sole wapnia.

Lek Biostrepta należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Droga podawania: doodbytniczo, czopek należy wprowadzić głęboko do odbytnicy.

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.