Antytoksyna jadu żmij 

(Immunoserum contra venena viperarum europaearum)

 

Antytoksyna jadu żmij zawiera swoistą końską immunoglobulinę G, która wiążąc jad żmij Vipera berus neutralizuje jego właściwości toksyczne. Preparat otrzymuje się z surowicy koni immunizowanych jadem europejskiej żmii zygzakowatej. Antytoksynę jadu żmij stosuje się
u osób pokąsanych przez żmiję zygzakowatą europejską. Osobę pokąsaną należy jak najszybciej przetransportować do jednostki opieki medycznej, najlepiej do szpitala oraz zapewnić spokój i zorganizować pomoc. Preparat powinien być podany w najkrótszym czasie po ukąszeniu.

Lek Antytoksyna jadu żmij należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku konieczności szybkiego podania Antytoksyny jadu żmij przy braku czasu na wykonanie próby uczuleniowej, wskazane jest wstrzykniecie preparatu pod osłoną leków tj. po podaniu środków przeciwwstrząsowych, decyzje o takim postępowaniu podejmuje lekarz.

Droga podania: domięśniowa

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.