Siarczan Protaminy 1 %

(Protamini sulfas)

Siarczan protaminy otrzymuje się z gonad samców ryb łososiowatych, będących w okresie tarła. Siarczan protaminy jest mieszaniną prostych, zasadowych polipeptydów.

Siarczan protaminy stosuje się jako środek znoszący przeciwkrzepliwe (antykoagulacyjne) dzia­łanie heparyny. 1 mg siarczanu protaminy neutralizuje 100 jednostek międzynarodowych heparyny. Neutralizacja ta przeciętnie następuje w ciągu 5 minut po dożylnym wstrzyknięciu siarczanu protaminy.

O zastosowaniu preparatu decyduje lekarz.
Neutralizowanie działania heparyny należy prowadzić pod ścisłą kontrolą lekarską i laboratoryjną.

Uwaga
Nie należy przekraczać dawki 50 mg siarczanu protaminy w ciągu pierwszych 10 minut podawania. Takie postępowanie zapobiega nasileniom reakcji niepożądanych.

Droga podawania: dożylnie

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15°C do 25°C.