Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. z siedzibą: 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS numerem KRS 0000287031; NIP 525-000-03-92; kapitał zakładowy: 9 000 000 PLN ( „Organizator”, Spółka”) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż liofilizatora EDWARDS

 

 

Szczegółowe warunki przetargu opisane są w Regulaminie przetargu pisemnego na sprzedaż liofilizatora EDWARDS

 

ogłoszenie

EDWARDS_ogłoszenie.pdf

regulamin

EDWARDS_regulamin.pdf