Usługi

usługi

Przechowywanie w chłodni głębokiego zamrażania (do -25°C) o powierzchni 60 m2 różnych produktów z wyłączeniem spożywczych.

Kontrola preparatów farmaceutycznych z użyciem zwierząt laboratoryjnych zgodnie z wymogami farmakopealnymi w zakresie procedur:

  • badania obecności substancji gorączkotwórczych testem na królikach
  • badania nieszkodliwości i toksyczności swoistej
  • oznaczania immunogenności szczepionek: tężcowej i tężcowo-durowej
  • oznaczania testem neutralizacji miana antytoksyny tężcowej i antytoksyn botulinowych
  • oznaczania testem neutralizacji miana antytoksyny jadu żmij Vipera berus


Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED w Warszawie została umieszczona w wykazie jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (Monitor Polski z dnia 12 stycznia 2004 r.).

Napełnianie aseptyczne do następujących opakowań szklanych:

  • ampułki á 1 ml, 2 ml, 5 ml i 10 ml
  • fiolki insulinówki á 10 ml
  • fiolki penicylinówki á 5 ml
  • fiolki penicylinówki á 10 ml

Rozlew do butelek (szklanych i z tworzyw sztucznych) od 20 ml do 300 ml

Linia połączonych 5-ciu 1000 litrowych zbiorników ciśnieniowych, każdy z płaszczem, z automatycznym dozowaniem i mieszaniem oraz z kontrolą poziomu objętości, temperatury i pH; możliwość filtracji klarującej wgłębnej.

Ultrafiltracja płynów na kasetach (typ Pellicon).


usługi usługi