Władze firmy

PREZES ZARZĄDU:   


DYREKTOR PIONU FINANSOWEGO, GŁÓWNY KSIĘGOWY: Arkadiusz Stronk
DYREKTOR PIONU PRODUKCJI, PROKURENT: Waldemar Kurzyński
     
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO: Monika Sadowska
KIEROWNIKA DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI,
OSOBA WYKWALIFIKOWANA:
Janina Barbara Włodarska
KIEROWNIK DZIAŁU SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI: Edyta Kisielewska
KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU: Paweł Rzepiński
     
KIEROWNICY WYDZIAŁÓW PRODUKCYJNYCH:  
  Wydział Preparatów Enzymatycznych i Podłoży Bakteryjnych: Elżbieta Drozd
  Wydział Konfekcjonowania: Ewa Anusiak
  Wydział Szczepionek i Antytoksyn: Marcin Solga
  Wydział Preparatów Diagnostycznych i Organopreparatów: Joanna Słowik