Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie jest firmą farmaceutyczną z branży biotechnologicznej o ponad 70-letniej tradycji w produkcji produktów leczniczych i substancji czynnych

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie specjalizuje się w metodach biologicznych/biotechnologicznych wytwarzania produktów leczniczych. Charakter prowadzonej produkcji koncentruje się na produkcji biologicznych substancji czynnych (API) oraz produktów leczniczych. BIOMED jest producentem pięciu własnych produktów leczniczych:

 • Antytoksyny jadu żmij
 • Antytoksyny botulinowej ABE
 • Siarczanu protaminy 1%
 • Biostrepty
 • Szczepionki tężcowej adsorbowanej


 • Od szeregu lat Wytwórnia prowadzi proces modernizacji technologii i pomieszczeń produkcyjnych w celu dostosowania warunków wytwarzania do światowych wymagań. Przyznane certyfikaty Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) gwarantują, iż produkty lecznicze wytwarzane przez naszą firmę posiadają najwyższą jakość i odpowiadają standardom międzynarodowym.

  Jesteśmy producentem leków:

  Antytoksyna jadu żmij [ulotka]
  Antytoksyna botulinowa ABE[ulotka]
  Siarczan protaminy 1% [ulotka]
  BIOSTREPTA® czopki [ulotka]
  Szczepionka tężcowa adsorbowana (T)

  Tu znajdziesz ZEZWOLENIE NA WYTWARZANIE LUB IMPORT PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ CERTYFIKATY GMP

  • Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego[PL]
  • Certyfikat GMP dla produktów sterylnych[PL] [EN]
  • Certyfikat GMP dla produktów niesterylnych[PL] [EN]
  • Certyfikat GMP dla badanych produktów leczniczych[PL]
  • [EN]
  • Certyfikat GMP dla wytwarzanych sterylnych substancji czynnych[PL][EN]

  Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

  Wpisana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000287031, REGON 000288001, NIP 5250000392 oraz Zezwolenie na Wytwarzanie Produktów Leczniczych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
  nr GIF-IW-N-103/0119/15

  Ochrona środowiska

  Jesteśmy firmą odpowiedzialną za środowisko naturalne. Wśród swoich pracowników szerzymy wiedzę na temat postępowania z odpadami oraz segregacji śmieci. Współpracujemy z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska.

  Działania niepożądane

  Informacje o działaniach niepożądanych

  Zapoznaj się