Ogłoszenia

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 30/34 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych WSiS BIOMED Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 i 2024 wraz ze sporządzeniem sprawozdań z tych badań.

Szczegółowy opis wyboru biegłego rewidentaPomoc Ukrainie

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w ramach łączonej darowizny na potrzeby Ukrainy wraz z członkami Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego przekazała produkt leczniczy stosowany w lecznictwie szpitalnym, niezbędny w czasie zabiegów chirurgicznych. Dzięki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dostawa leku trafiła na Ukrainę do potrzebujących pacjentów.