Usługi kontraktowe

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. posiada zezwolenia wymagane prawem polskim i europejskim na:
 • wytwarzanie produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi
 • wytwarzanie produktu leczniczego przeznaczonego dla zwierząt (produkty weterynaryjne)
 • wytwarzanie badanego produktu leczniczego (produkty lecznicze do badań klinicznych)

Posiadana infrastruktura, know-how oraz doświadczenie umożliwia świadczenie następujących usług kontraktowych


 • wytwarzanie aseptyczne z sterylizacją wyjawiającą na filtrach 0,22 µm produktów płynnych o małej objętości (od 0,5 ml do 10 ml): serie próbne, walidacyjne oraz do badań klinicznych
 • wytwarzanie produktów płynnych o małej objętości (od 0,5 ml do 10 ml) sterylizowanych końcowo parą wodą pod ciśnieniem: serie próbne, walidacyjne oraz do badań klinicznych
 • wytwarzanie produktów biologicznych izolowanych z hodowli mikrobiologicznych oraz materiałów pochodzenia zwierzęcego
 • wytwarzanie produktów niesterylnych (czopki, tabletki)
 • wytwarzanie substancji czynnych (API) z hodowli bakteryjnych i kosmówkowych w tym oczyszczanie produktów białkowych
 • badania kontroli jakości w standardzie GMP certyfikowane przez Osobę Wykwalifikowaną w tym: badania mikrobiologiczne dla produktów sterylnych i niesterylnych (np. jałowość, czystość mikrobiologiczna, bioburden), badania fizykochemiczne, badania biologiczne (badania na zwierzętach: myszy, króliki) i toksykologiczne
 • badania stabilności w standardzie GMP certyfikowane przez Osobę Wykwalifikowaną w kontrolowanych warunkach środowiska
 • pakowanie produktów leczniczych do badań klinicznych i ich dopuszczenie do badań klinicznych
 • przepakowywanie w opakowania zewnętrzne
 • serialiacja produktów leczniczych
 • wytwarzanie placebo na potrzeby badania klinicznego
 • certyfikacja przez Osobę Wykwalifikowaną produktów leczniczych ludzkich, weterynaryjnych i badanych produktów leczniczych (do badań klinicznych)
 • wytwarzanie certyfikowanych wzorców na potrzeby kontroli jakości
 • pomoc w rozwoju produktów leczniczych w ramach zleconych badań R&D

Kontakt: uslugi.kontraktowe@biomed.com.pl