Działania niepożądane 

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie posiada wdrożony system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii produktami leczniczymi wytwarzanymi przez nasz Zakład. System polega na przyjmowaniu, analizowaniu i przekazywaniu do europejskiej bazy danych EudraVigilance informacji o niezamierzonej reakcji organizmu po podaniu pacjentowi leku w dawce terapeutycznej

!W jaki sposób i gdzie należy zgłaszać działania niepożądane leków, dla których Podmiotem odpowiedzialnym jest Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie?

Telefonicznie do WSiS BIOMED
Ochrona
+48 22 245 49 89
887 203 602
+48 539 196 952
zofia.ulz@biomed.com.pl
+48 600 827 276
kurzynski@biomed.com.pl
Bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel. 22 49 21 294
e-mail: urpl@urpl.gov.pl
Za pomocą wypełnionego formularza
Formularz 1
Link
Formularz 2 (dotyczy kobiet w ciąży)
Link
Formularz należy przesłać na podane adresy mailowe osób odpowiedzialnych WSiS BIOMED